Chcete-li za námi přijet osobně, VŽDY volejte předem a ověřte si, že máme otevřeno. Děkujeme za pochopení.

POZOR! 

V obci Mníšek, kde sídlíme, probíhají dlouhodobé stavební práce. V Mníšku na křižovatce je kompletně uzavřena (zákaz vjezdu) odbočka na Fojtku, tedy k nám. Silnice je průjezdná, ale musíte nahlásit, že jste zákazník firmy RUTAN. Poté by vás měli pustit. Mějte připravené naše telefonní číslo a případně volejte.

FAQ řetězy

U svého motocyklu jsem našel řetěz o jiné délce než mám namotován. Proč?

Většinu řetězů vedeme skladem v balení v již odstupňovaných délkách. Pokud Váš motocykl má jinou délku řetězu, je u něj v katalogu přiřazen a bude Vám dodán řetěz nejbližší vyšší délky. (např. skladem řetěz 106,112,118čl., na motorce 110 => bude dodán řetěz 112čl.)  

 

Jaké spojky se dodávají k řetězům ?

Řetězy typ 525 a vyšší jsou dodávány s nýtovací spojkou, která zajišťuje vyšší bezpečnost. Od

 dubna 2006 jsou navíc spojky dodávány s distančními podložkami pro správné snýtování řetězů. Pro správné a bezpečné snýtování řetězu je třeba nýtovačka, proto je nejlepší navštívit odborný servis. Upozorňujeme na možnost zakoupení naší speciální nýtovačky a děličky řetězu - najdete v katalogu doplňků, skupina nářadí - označení výrobku "CR-50 CUT/RIVET TOOL". Lze také použít speciální šroubovací spojky, na jejichž roznýtování stačí pouze 8mm klíč.

 

Provoz a údržba motocyklových řetězů

Motocyklový řetěz je součást, která je velmi důležitá a přesto je jeho údržba často opomíjená. Můžete investovat desítky tisíc korun do ladění motoru a zvyšování výkonu, ale když zanedbáte svůj řetěz může vše skončit tím, že stojíte u silnice či závodní trati a díváte se jak se Vám ostatní vzdalují. Řetěz na běžném motocyklu se skládá z 600-800 součástí. Stačí když se jedna poškodí a můžete ho celý zahodit. Tomu můžete zabránit pouze správnou montáží a následnou údržbou. Okolo údržby existuje mnoho mýtů a zaručených rad. Péče o řetěz však není žádná věda, když víte jak na to. Zde vám přinášíme několik rad, jak vybírat provozovat udržovat svůj řetěz.  

 

Výběr a označování řetězůCo vlastně znamenají čísla v názvu řetězu?

Čísla v označení (např. 428, 520, 530...atd) značí rozměry, tolerance, minimální pevnosti v tahu řetězu popř.další specifikace, určené japonskými průmyslovými normami JIS (Japanese industry standard). (Norma JIS je obdoba norem ISO, ANSI, DIN a dalším.

První číslo 4, 5, 6

značí vzdálenost mezi řetězovými čepy = rozteč Původně tato čísla specifikovala rozteč v osminách palců (coulech) Např. řetěz série 400 měl rozteč 4/8 resp. 1/2 palce), dnes jsou ale používaný metrické rozměry, takže řetěz série 400 má rozteč 12,7 mm; 500- 15,875 mm; 600 - 19,05 mm.

Druhé a třetí číslo

označuje řetězovou šířku, měřenou mezi vnitřními plochami vnitřních bočních destiček, Označení končící "20" (420, 520....) znamená šířku 6,35 mm mezi destičkami. (2/8 palce).Jestliže číslo končí "25" nebo "28", šíře je 7,94 mm (2,5/8 palce). Jestliže číslo končí "30" nebo "32", šíře je 9,53 mm (3/8 palce) Protože širší řetěz má samozřejmě větší pevnost jsou , druhé a třetí číslo také označuje pevnost řetězu, relativně k ostatním řetězům se stejnou roztečí.

Vyšší čísla odpovídají větší pevnosti, tj. řetěz 525 je pevnější než 520. Tato dodatečná pevnost je dosažena díky zvětšení válečku. POZOR! Neznamená to však, že všechny řetězy 520 mají stejnou pevnost , záleží samozřejmě na tloušťce destiček a materiálu. Řetězy jednoho rozměru mohou být ještě různého typu a liší se dodatečným označením , které je různé u různých výrobců (U EK např., 520SRO5 a SROZ)

Jak tedy vybrat řetěz ?

Nutné je vždy vyměnit váš starý řetěz za rozměrově stejný tj. se stejným JIS číslem. Typově by měl odpovídat řetězu, který byl namontován na Váš motocykl ve výrobě , ale můžete mít samozřejmě i alternativu lepší než je ta standardní, samozřejmě i nižší a levnější, výsledkem je potom pouze odlišná trvanlivost a tím i doba další výměny. Těsněný řetěz za netěsněný se doporučuje vyměnit pouze ve zvláštních případech, např. pro závodní použití.  

 

Mazání a čištění řetězu

Základem je pravidelné mazání řetězu, který je však třeba předtím očistit. Tyto operace jsou trochu rozdílné pro těsněné a netěsněné řetězy. Čištění netěsněného řetězu je jednodušší, můžeme ho provádět drátěným nebo jiným hrubým kartáčem popř. příslušným čističem. U těsněného řetězu musíme dát pozor především na těsnící kroužky a proto je třeba se vyvarovat několika věcem. Nikdy nečistěte těsněný řetěz pomocí tlakových myček, parním čištěním, drátěnými kartáči nebo rozpouštědly jako je benzín, líh, sprej na kontakty popř. aceton = všechna jež mohou poškodit těsnící kroužky. Čištění technickými spreji na čištění, které vyžadují opláchnutí vodou může vést ke korozi, proto užití těchto výrobků není příliš doporučováno.Nejlepší je samozřejmě speciální čistící prostředek, který dnes dodávají téměř všechny olejářské firmy. Ideální je použít pračku na řetězy, např. Kettenmax.Netěsněné řetězy, zvláště ty užívané v terénu a pv závodním nasazení, by měly být čištěny a mazány mnohem častěji.

Netěsněné řetězy

mohou být mazány jakýmkoli kvalitním řetězovým mazadlem, nebo např. převodovým olejem specifikace SAE 80/90.

Těsněné řetězy

by měly být mazány každých cca 500 km a to výhradně mazivy speciálně označenými jako vhodné pro O – kroužkové řetězy (nepoškozující těsnění). Dobré řetězové mazivo by mělo dobře ulpívat na řetězu a mít dobré penetrační vlastnosti, aby dobře proniklo hluboko do mezer mezi pouzdra a válečky. O – kroužky nebo QUADRA-X kroužky používané např. na EK řetězech pouze těsní mazivo aplikované při výrobě mezi čepy a pouzdry. Jako u ostatních řetězů potřebuje řetěz pravidelně promazávat mezi pouzdry a válečky k prodloužení jeho životnosti. Hodně diskuzí se vede o tom kam vlastně mazivo ze spreje nastříkat.

Jak to tedy je?

Těsněný řetěz je naplněn uvnitř mazivem již z výroby, které je utěsněno právě těsnícími kroužky. Pokud jsou kroužky nepoškozené mazivo neunikne a nečistoty se nedostanou dovnitř. Pokud se naopak poškodí, mazivo už nikdy uspokojivě dovnitř nedostanete a řetěz je neodvratně odsouzen k výměně.

 

Kde tedy mazat?

Kluzná plocha mezi válečkem a pouzdrem je netěsněná a s poměrně velkými vůlemi. Váleček je též styčným bodem mezi řetězem a zuby řetězového kola. Vnější část válečku je potřeba mít mastnou pouze pro naběhnutí a vyběhnutí válečku ze zubové mezery. Někdy panuje mylná představa, že se váleček v zubu otáčí. Pohyb se děje mezi válečkem,"stojícím v zubové mezeře", a pouzdrem, které se ve válečku otáčí. Toto je právě nejdůležitější místo pro mazání. Sem je třeba mazivo dopravit. Z tohoto prostoru se mazivo během provozu dostává odstřikováním odstředivou silou po jeho provozním zahřátí. Nejlépe ho sem dopravíme speciálním sprejem. Kromě tohoto nejdůležitějšího místa je třeba lehce namazat také povrch válečku, Na ostatních místech řetězu, zejména na povrchu má mazivo pouze antikorozní význam. Doporučujeme před montáží nový řetěz otřít suchým, čistým hadrem. Originální tovární mazivo je totiž lepivé, aby neodlétalo odstředivou silou. Díky tomu se na mazivu na povrchu řetězu chytá prach a vytvoří spolu s mazivem brusnou pastu. Použitím suchého hadru k otření zůstane řetěz dostatečně nakonzervován, ale už nelepí. Provozem se ovšem mazivo zahřívá a odstředivou silou odstřikuje ze řetězu, proto je nutné domazávat. Před mazáním doporučujeme řetěz zbavit prachu. Mazací oleje ve spreji jsou velmi vzlínavé a mohou zanést prach do mazaných míst = opět brusná pasta. Pokud použijete čistič na řetěz, aplikujte mazivo až po cca 10-20minutách , kdy vyprchají veškerá rozpouštědla z čističe.  Pochopitelně ideální je použití myčky např. Kettenmax, která i mazivo dopraví na ta správná místa a ušetří vás špinavé práce.  

 

Výměna řetězu

Výměna řetězové sady je poměrně nákladná záležitost, takže se samozřejmě všichni snaží použít řetěz co nejdelší dobu. Přetržení řetězu může však způsobit škody několikanásobně vyšší. Kdy je tedy nejlepší měnit a jak to poznat ? Nejrychlejší a nejjednodušší metodou poznání, že potřebujete nový řetěz je, že uchopíte jeden článek, který je v kontaktu s rozetou. Jestliže lze vytáhnout článek více než o půl výšky zubu řetězového kola, je čas pro nový řetěz. Spolehlivější a přesnější je použití speciální měrky na řetězy. Můžeme se také řídit napínákem řetězu na kyvné vidlici. Jestliže jste pravidelně nastavujete řetězovou vůli v průběhu předepsané údržby motocyklu, Váš řetěz je na konci životnosti , když zadní osa popř.napínák dosáhne poslední rysky. Řiďte se však vždy návodem k obsluze motocyklu. Pokud Váš řetěz při jízdě vytváří nadměrný hluk, nebo zjistíte, že zadní kolo je pokryto špinavým řetězovým mazivem, je velmi pravděpodobné, že řetěz potřebuje vyměnit. Když čistíte řetěz, věnujte pozornost pozorné prohlídce těsnění a válečků. Jestliže najdete nějaký poškozené nebo prasklý váleček, vyměňte řetěz okamžitě. Je nutné vždy měnit řetězová kola? Abyste spolehlivě poznali míru opotřebení zubů kol museli byste mít poměrně složité měřící zařízení, Pokusd řetěz nepoužíváte k závodním účelům a najedete na něm před mezním protažením tisíce km je pravděpodobně, že i zuby kol budou nadměrně opotřebené. Vzhledem k tomu, že cena kol je zlomkem ceny kvalitního řetězu, vyplatí se vždy vyměnit řetězová kola spolu s řetězem. Použití více řetězů na jedněch řetězových kolech je smysluplné v podstatě pouze u závodních aplikací.

Jaké je správné napnutí řetězu?

Obecně lze považovat za obvyklé napnutí řetězu takové, kdy je prověšení mezi 35-45 mm. Vždy je však třeba se řídit doporučením výrobce. Je třeba nějaká doba záběhu po namontování nového řetězu? Nový řetěz nemá žádnou dobu záběhu z hlediska velikosti přenášeného výkonu. Je třeba pouze po 100km zkontrolovat napnutí řetězu a poté každých 300 km až do zhruba 1000km. Řetězy EK s unikátní technologií ZST není třeba prvních 1000 km vůbec napínat !!!! 

 

Poruchy řetězů

Je možné, že poškození řetězu je způsobeno výrobní vadou ? Řetězy renomovaných značek, které používají světoví výrobci motocyklů v prvomontáži jsou vyvinuty , a vyráběny nejmodernějšími technologiemi a podléhají přísné kontrole kvality. Je velmi nepravděpodobné, že by řetěz takovéhoto výrobce byl vadný z výroby. Dokonce i výkony nejsilnějších motocyklů a ATV nepřesáhne mezní pevnost moderních vysoce kvalitních řetězů. Za předpokladu, že jste vybrali správné osazení, nejpravděpodobnější příčinou je chybná instalace, špatná údržba, nesprávné nastavení vůle řetězu, špatná volba délky apod...... V případě poruchy svého řetězu se obraťte na odborný servis, který by měl odhalit příčinu poruchy a doporučit Vám nápravu. Technici a obchodní a servisní partneři společnosti Motopoint jsou pravidelně školeni v otázkách problematiky řetězů a jejich použití. Neváhejte se vždy na ně obrátit. Kontakty naleznete zde na hlavní straně v sekci Obchodní partneři.

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání